2 Hlasov | 460 Náštevy | Váš hlas [?]
1 Hlas | 300 Náštevy | Váš hlas [?]
0 Hlasov | 68 Náštevy | Váš hlas [?]
0 Hlasov | 231 Náštevy | Váš hlas [?]
0 Hlasov | 76 Náštevy | Váš hlas [?]
0 Hlasov | 90 Náštevy | Váš hlas [?]